Дисципліна «Комп’ютерне моделювання та оптимізація« 

для студентів 4 курсу (групи ТР-71, ТР-72) спеціальності 122 «Комп’ютерні науки».

Робоча навчальна програма з дисципліни — скачати.

Перелік навчальної літератури - скачати.

Рейтингова система оцінювання — скачати.

Теоретичний матеріал:

Лекція-1Лекція-2Лекція-3Лекція-4Лекція-5Лекція-6Лекція-7Лекція-8Лекція-9, Лекція-10, Лекція-11, Лекція-12

Практичні заняття:

ПЗ-1,  ПЗ-2,   ПЗ-3,  ПЗ-4,   ПЗ-5,   ПЗ-6

 

Завдання на лабораторну роботу № 1  —  скачати

Завдання на лабораторну роботу № 2  —  скачати

Завдання на лабораторну роботу № 3  —  скачати

 

Типові задачі, що виносяться на контрольну роботу — скачати

Залік. Типові завдання, що виносяться на залік - скачати

Дата проведення контрольної роботи в гр ТР-71, ТР-72 - 22 березня на 1-й парі.

Дата проведення заліку  в  гр ТР-71, ТР-72  —  1 квітня 2021 р.