Дисципліна «Математичні методи моделювання та оптимізації процесів»

для студентів-магістрів 5 курсу (групи КСДМ-51, УБДМ-51, СЗДМ-51, УІДМ-51, МНДМ-51, СТДМ-51, ПУАД-51, МРДМ-51).

Робоча навчальна програма з дисципліни МММОП  — скачати.

Перелік навчальної літератури - скачати.

Тексти лекцій, методички на практичні заняття та завдання на модульні контрольні роботи:

Лекція 1Лекція 2Лекція 3Лекція 4Лекція 5Лекція 6Лекція 7Лекція 8Лекція 9

ПЗ-1ПЗ-2ПЗ-3ПЗ-4ПЗ-5ПЗ-6ПЗ-7ПЗ-8ПЗ-9ПЗ-10, ПЗ-11, ПЗ-12

 

Перелік типових питань для МКР-1 - скачати

Завдання на МКР-1 (виконувати в домашніх умовах) — здати до 10 квітня 2019скачати

Завдання на МКР-2 (виконувати в домашніх умовах) — здати до 17 травня 2019 - скачати

Поточні оцінки студентів  (станом на __.квітня .2019)  - скачати

Заліки та екзамени відбудуться:

гр. ____-51 -  __ травня 2019 о 15.15 в ауд. 517.

гр. ____-51 — __ травня 2019 о 15.15 в ауд. 517.

Консультації відбудуться 22.05.2019 о 15.15 в ауд. 517 та 24.05.2019 о 15.15 в ауд. 517.

Типові завдання для заліку  - скачати

Особливості проведення заліку.

До заліку допускаються студенти, які мають позитивні оцінки із МКР-1 та МКР-2. Залік проводиться письмово. Студенти мають виконати завдання протягом 2 годин з використанням ПК (Excel, Word) та підготувати друкований документ з рішенням трьох задач та висновками.

Особливості оцінювання.

Кожна МКР оцінюється за 100-бальною оцінкою. Середня оцінка з МКР-1 та МКР-2 є поточною семестровою оцінкою. За бажанням студент може перезалікувати отриману оцінку. Тобто отримати залік автоматично за поточною семестровою оцінкою. Якщо бажання немає, тоді студент здає залік, отримує залікову оцінку за 100-бальною шкалою. Підсумкова семестрова оцінка обчислюється як середнє арифметичне між поточною семестровою оцінкою та заліковою оцінкою. Підсумкова семестрова оцінка виставляється в залікову книжку та залікову відомість.