Дисципліна «ВИЩА МАТЕМАТИКА« (1 семестр) для студентів-заочників 2017 року набору (групи ПТБЗ-11, САЗ-11, ІАЗ-11, МНЗ-11, ПУАЗ-11, МРЗ-11, ПТБЗ-11, КСЗ-11, ІСЗ-11):

Установчий збір, 1 семестр:  Вивчити матеріал Модуля 1 та Модуля 2, виконати завдання в зошиті, підготуватись до заліку, здати зошит викладачу на початку  підсумкового збору.

Теоретичний блок: Модуль 1, Модуль 2

Практичний  блок: Модуль 1, Модуль 2

Завдання на міжзборовий період 1 семестр — скачати

Підсумковий збір (сесія) заплановано на 4 — 13 грудня 2017 року.

 

Дисципліна «ВИЩА МАТЕМАТИКА«  (2 семестр) для студентів-заочників 2017 року набору (групи ПТБЗ-11, САЗ-11, ІАЗ-11, МНЗ-11, ПУАЗ-11, МРЗ-11, ПТБЗ-11, КСЗ-11, ІСЗ-11):

Установчий збір, 2 семестр:  Вивчити матеріал Модуля 3, виконати завдання в зошиті, підготуватись до заліку, здати зошит викладачу на початку  підсумкового збору.

Теоретичний блок: Модуль 3

Практичний  блок: Модуль 3

Завдання на міжзборовий період 2 семестр - скачати

Підсумковий збір (сесія) заплановано на __ — __  _____ 2018 року.

 

Дисципліна «ВИЩА МАТЕМАТИКА«  (3 семестр) для студентів-заочників 2017 року набору:

Установчий збір, 3 семестр:  Вивчити матеріал Модуля 4, виконати завдання в зошиті, підготуватись до заліку, здати зошит викладачу на початку  підсумкового збору. Модуль 4 включає в себе 3 файли за розділами: Дискретна математика, Теорія ймовірностей, Математична статистика.

Теоретичний блок: Модуль 4: Частина 1 (ДМ)Частина 2 (ТЙ)Частина 3 (МС)

Практичний  блок: Модуль 4: Частина 1 (ДМ)Частина 2 (ТЙ)Частина 3 (МС)

Завдання на міжзборовий період 3 семестр: Частина 1 (ДМ)Частина 2 (ТЙ)Частина 3 (МС)

Підсумковий збір (сесія) заплановано на __ — __  _____ 2018 року.

 

 

Дисципліна «ВИЩА МАТЕМАТИКА«  для студентів-заочників за напрямом 6.050903 «Телекомунікації»

Навчально-методичний посібник  -  скачати

 

Дисципліна «МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ»

для студентів-заочників 6 курсу (група КСЗМ-61, АРЗМ-61, РПЗМ-61).

 

ЗАВДАННЯ на 1-й міжзборовий період (грудень 2017 р. — квітень 2018 р.):

1. Вивчити теоретичний матеріал модуля:

Лекція 1Лекція 2Лекція 3Лекція 4

2. Навчитись розробляти математичні моделі інформаційних систем на основі марківських процесів  та проводити розрахунки завдань, що представлені в Практичних заняттях:

ПЗ-1ПЗ-2ПЗ-3ПЗ-4ПЗ-5, ПЗ-6 

3. Виконати Контрольну роботу № 1. Варіант вибрати за номером студента у списку групи. Контрольна робота повинна містити 5-6 листів: Титульний, Завдання для задачі 1, Результати рішення та висновки, 1-2 листи із задачами 2-4, Додаток до задачі 1 (Програма рішення системи дифрівнянь на MathCad). Всі  листи знаходяться у файлі завдання. Необхідно роздрукувати всі листи, вписувати вручну результати розрахунків та висновки, додати роздруківку програми (Додаток до задачі 1).

Виконати до __.04.2018, здати особисто викладачу  __.04.2018 р. на першому занятті підсумкового збору.

Завдання на Контрольну роботу № 1  -  скачати

Дата проведення заліку  в групі  КСЗМ-61  -  __.04.2018 р., в групі АРЗМ-61 — __.04.2018 р., в групі РПЗМ-61 — __.04.2018 р.

На заліку необхідно обґрунтувати та пояснити результати рішення математичної моделі, що вирішена в Контрольній роботі № 1.

 

Дисципліна «МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ»

ЗАВДАННЯ на міжзборовий період для групи ППЗМ-61 (грудень 2017 — травень 2018 р.):

1. Вивчити теоретичний матеріал модуля:

Лекція 5Лекція 6Лекція 7, Лекція 8, Лекція 9

2. Навчитись розробляти математичні моделі інформаційних систем на основі задач лінійного програмування  та проводити розрахунки завдань за допомогою Excel, що представлені в Практичних заняттях:

ПЗ-7ПЗ-8ПЗ-9ПЗ-10ПЗ-11 ПЗ-12

3. Виконати Контрольну роботу № 2. Варіант вибрати за номером студента у списку групи.

Виконати до 20 квітня 2018, здати особисто викладачу.

Завдання на Контрольну роботу № 2  —  скачати

4. Підготуватись до екзамену. Типові завдання на екзамен - скачати

Дата проведення екзамену в групі  ППЗМ-61 та УБЗМ-61  -  25.04.2018 року.

Екзамен буде проводитись письмово у формі контрольної екзаменаційної роботи протягом 90 хвилин. Студенти мають виконати завдання протягом 2 годин з використанням ПК (Exscel, Word) та підготувати друкований документ з рішенням трьох задач та висновками.