Державний університет телекомунікацій

Даний сайт присвячено наданню методичних матеріалів студентам 1-5 курсів Державного університету телекомунікацій з дисциплін «Вища математика», «Математичні методи моделювання та оптимізації процесів»«Чисельні методи»,  заняття з яких проводить дтн., професор Барабаш О.В.

 

На даному сайті можна знайти інформацію:

- Про робочу навчальну програму та перелік навчальної літератури;

- Про перелік літератури та законодавчо-нормативних документів з дисциплін;

- Про розклад занять;

- Про перелік контрольних питань для МКР;

- Про поточні оцінки студентів;

- Про інші методичні вказівки для підготовки студентів до занять.

 

Контактні адреса та телефони:

Барабаш О.В. тел. 044-249-25-03, 097-911-08-54

E-mail: bar64@ukr.net