Дисципліна «ПРОГРАМУВАННЯ АЛГОРИТМІЧНИХ СТРУКТУР»

Робоча навчальна програма — скачати         Силабус дисципліни — скачати

Перелік навчальної літератури - скачати

Рейтингова система оцінювання - скачати

Спец прогр забезпечення (для практичних занять) — скачати

 

Поточні оцінки студентів гр.ТР-11, ТР-12, ТР-13, ТР-14, ТР-15  станом на __.___.2021   - скачати

 

Завдання на ЛР-1 (програмування лінійних алгоритмів) - скачати
Завдання на ЛР-2 (програмування розгалужених алгоритмів) - скачати
Завдання на  ЛР-3 (програмування циклічних алгоритмів) - скачати
Розрахунково-графічна робота (РГР)  скачати
Перелік контрольних питань та завдань до заліку за 1-й семестр - скачати

Дата проведення консультації перед заліком - ___  грудня 2020 р. Початок о ___ .
Дата проведення заліку - ___ грудня 2021 р . Початок о 8.30.
Дата проведення перездачі заліку — __ січня 2022 р. Початок о 10.00.

 

 Перелік лекцій:

Лекція 1, Лекція 2, Лекція 3, Лекція 4, Лекція 5, Лекція 6, Лекція 7, Лекція 8,
Лекція 9, Лекція 10, Лекція 11, Лекція 12, Лекція 13, Лекція 14, Лекція 15, Лекція 16, Лекція 17, Лекція 18, 

Практичні заняття:

ПЗ-1,  ПЗ-2,   ПЗ-3,  ПЗ-4,   ПЗ-5,   ПЗ-6,  ПЗ-7,   ПЗ-8,  ПЗ-9